Om klubben

Her "bor" vi: Herlufsholm Allé 227A

Herlufsholm IdrætsanlægHvad er orientering?
Når du deltager i orientering, skal du finde vej ved hjælp af et kort. Et kompas kan også hjælpe dig.
Deltager du i orientering som konkurrenceidræt gælder det om at være hurtigst til at finde et antal poster i terrænet. Er rækkefølgen angivet skal denne følges.
På kortet er posterne indtegnet med violet banefarve. Start, mål, og poster, udgør en bane.
I terrænet er hver post markeret med en orange/hvid skærm. Skærmen er monteret på et stativ. Posten er desuden forsynet med et kodenummer, så du kan sikre dig, at det er den rigtige post du har fundet. På hver post er der monteret en postenhed. Den skal du berøre eller "klikke" med det medbragte elektroniske kontrolkort, som vi i daglig tale kalder en "brik".
Ved mindre stævner og ved træningsløb kan det elektroniske kontrolkort og den elektroniske postenhed være erstattet af en stiftklemme og et konventionelt kontrolkort. Et sådant kontrolkort, skal du "klippe" ved hver post i den rubrik, der har det rigtige postnummer. Når du klipper med stiftklemmen, efterlader den et lille mønster af huller i dit kontrolkort (Preben Smidt).
Læs mere på Dansk Orienteringsforbunds hjemmeside.

Du kan gå til orienteringsløb uden specielt udstyr. Mød bare op i joggetøj og et par kondisko. Din lokale orienteringsklub, Herlufsholm, er en underafdeling af Herlufsholm Gymnastikforening ( HG ) og medlem af Dansk Orienteringsforbund ( DOF ).

Kontingent for aktivt medlemskab:
550,- kr. årligt for enkeltmedlemmer eller 1200,- kr. årligt for familiemedlemskab.
Ved indmeldelse betales et halvt års kontingent.
Som aktivt medlem modtager du 5 gange om året klubbens medlemsblad "Klub-Nyt", og du får også Dansk Orienterings Forbunds landsdækkende blad "Orientering.dk".

Klubben arrangerer en række forskellige ture du som medlem kan deltage i, blandt andet en sommertur.

Nærmere oplysninger: Formand, Stig Andersen tlf. 31 77 67 98

Vedtægter
Her er et link til hovedforeningens og afdelingernes vedtægter.

Hvad koster udstyret?
Det er en overkommelig udgift at udstyre sig med den nødvendige beklædning og det nødvendige udstyr til o-løb.
Se dette link med priser på orienteringsudstyr m.v.
Link til klubdragt (løbetøj, overtrækstøj og T-shirt)

Løbs- og træningstilbud.
Forår og efterår arrangeres der træningsløb hver tirsdag i forskellige af omegnens skove. Der kan startes mellem kl. 18.00 og 18.30 og deltagelse er gratis for klubbens medlemmer. Om vinteren er der fælles løbetræning fra klubhuset ved Herlufsholm Stadion hver tirsdag kl. 18.30. Desuden er der mulighed for at deltage i vintertræningsløb om søndagen, som arrangeres i samarbejde med andre Syd- og Vestsjællandske orienteringsklubber.
I "Klub-Nyt" kan du finde oplysninger om større løbsarrangementer og klubbens løbstilmelder vil meget gerne hjælpe dig med at finde den rette løbsklasse.
Du kan få tilsendt et eksemplar af "Klub-Nyt" - det er hér, du finder en masse gode tilbud!

Henvendelse: Redaktør Lykke Berg. E-mail: Redaktøren

Børn og unge
Inden for orienteringssporten er man junior/ ungdomsløber til og med det år man fylder 20. Klubben giver tilskud til ungdomsløbere i forbindelse med løb, kurser m.m. - faktisk er de fleste aktiviteter GRATIS for ungdoms medlemmer.

Nærmere oplysninger: Ungdomskontakt, Jesper Børsting, tlf. 55 73 90 85. eller på E-mail jesperborsting@post.tele.dk

1. Tilskudsregler til ungdomsløbere (pdf)
2. Tilskudsregler til andre medlemmer (pdf)

Lidt klubhistorie
Klubben blev startet den 1. april 1971 som en underafdeling af HG. Klubbens stifter og formand indtil 1977 var Erik Hartmund. Afdelingen har i dag ca. 100 medlemmer, men trods sin lidenhed formår klubben at blande sig i toppen af orienteringsidrætten både når det gælder mesterskabstitler og gennemførelse af orienteringsstævner.

Herlufsholm Orienteringsklub betragter sig som en motionsklub, men også som en af de stærkeste klubber syd for København. I divisionsturneringen løbes der for tiden i 3. division. Tidligere har klubben haft en stærk ungdomsafdeling, og det er vores håb, at det om nogle år igen vil være tilfældet.

Det er desværre således, at alle orienteringsklubber selv må fremstille og finansiere deres "idrætsanlæg", nemlig kortlægning af skovområder, som man må benytte til orienteringsløb. Sådanne kort har vi fremstillet over mange skovområder i Sydsjælland.

Lige fra klubbens start i 1971 har vi arrangeret mange orienteringsstævner på Sjælland og Møn. Det gælder almindelige åbne løb, langdistanceløb, dan-marksmesterskaber i alle forskellige orienteringsdicipliner og terræn-sportsmesterskaber. På det seneste har klubben også stået for MountainBike orienteringsstævner. I 2007 stod klubben for danmarksmesterskabsstævnet i stafet- og langdistance orienteringsløb i Klinteskoven på Møn.

Klubben har også arbejdet på at bringe orienteringssporten ind i skolerne, idet der er tegnet skolekort til 26 skoler, men i de senere år har vi haft færre kræfter til dette arbejde. I de kommende år skal der arbejdes med revision af klubbens kort, men heldigvis kommer nye metoder med computerbaseret korttegning kombineret med en ny digital kortlægning af Danmark fra luften os til gode.

Klubbens jubilæumsskrift fra 1996
Da klubben fyldte 25 år, blev der udgivet et jubilæumsskrift.
Det kan ses her.

Klubbes formænd gennem tiderne


1971 - 1977    Erik Hartmund
1977 - 1983    Bent Børsting
1983 - 1987    Arne Krogh
1987 - 1992    Helle Roested
1992 - 1993    Helmuth Hansen
1993 - 1996    Lars Krogh
1996 - 1997    Jesper Rene Mortensen
1997 - 2005    Henning Davidsen
2005 - 2013    Torben Kristensen
2013 -    Stig Andersen

Copyright © Herlufsholm OK 2012 :: Opdateret d. 25.5.2021